Rekvizīti

SIA New You by OSP Baltic

Vienotais reģistrācijas nr.: 40003855046

PVN maksātāja nr.: LV40003855046

Juridiskā adrese: Ganību dambis 24A - 52, Rīga, LV-1005

Biroja adrese: Bukultu iela 7a, Rīga, LV-1005

Norēķinu rekvizīti:

AS SEB Banka
BIC/SWIFT: UNLALV2X
Konts: LV 11 UNLA 0055 0000 5848 9

AS Citadele Banka
BIC/SWIFT: PARXLV22
Konts: LV 05 PARX 0020 4169 9000 1


Kontakti

e-pasts: info@newyou.lv
biroja tālrunis:

+371 27 07 57 08 vai +371 29 36 67 59

Biroja darba laiks

Darbdienās: 10:00 - 17:00

Sestdien un svētdien jaunu ideju un iedvesmas meklējumos!

* klientu ērtībam automašīnu iespējams novietot uz ielas.

*citā laikā pēc individuālas vienošanās
0